Uslovi prodaje

Obaveze Partnera

eKupon d.o.o. Sarajevo (u daljem tekstu: eKupon) nudi i organizuje promotivnu prodaju proizvoda i usluga u ime i za račun Partnera putem internet stranice www.ekupon.ba, tako što Partner odobrava promotivni popust na svoje proizvode i usluge, ali pod uslovom da eKupon putem javnog poziva uspije u određenom vremenskom intervalu prikupiti ugovoreni minimalni broj kupaca za tu uslugu ili proizvod.

eKupon nije vlasnik i ne nalazi se u posjedu proizvoda niti pruža usluge koje se promotivno nude putem njegovih Internet stranica, pa nije odgovoran za eventualne pravne i materijalne nedostatke proizvoda/usluga, kao ni za postupke partnera,

Partner kao vlasnik proizvoda, odnosno pružalac usluge, obavezuje se da ugovoreni promotivni proizvod/uslugu isporuči na najkvalitetniji mogući način, poštujući sve standarde u pogledu kvalitete i savjesnog poslovanja. Obaveza eKupon-a je da po najvišim standardima poslovanja organizuje i vodi promotivnu prodaju.

Za sve eventualne nedostatke u vezi sa isporukom ili manjkavosti proizvoda/usluga koje Partner pruža isključivo je odgovoran taj Partner. eKupon ni na koji način ne može biti odgovoran za bilo kakve nedostatke proizvoda ili usluga koje su predmet promotivne prodaje.

Vlasnik i izdavač Kupona je određeni Partner. Kao vlasnik i izdavač kupona, Partner je u potpunosti odgovoran za sve štete koje u vezi sa korištenjem Kupona pretrpi Kupac.

O kuponu

Kuponi iz prethodne stavke služe kao dokaz o kupovini određenog proizvoda nakon uspješnog završetka promotivne prodaje i izdaju se na ime korisnika/kupca ili na ime koje odredi korisnik/kupac. Kuponi obavezno moraju sadržavati ime kupca ili ime koje odredi kupac, oznaku/broj Kupona, vrstu i model proizvoda/usluge, rok u kojem kupac može po uspješnom završetku promotivne prodaje podnijeti zahtjev za isporuku/konzumiranje proizvoda/usluge, mjesto i način na koji kupac može postaviti zahtjev za isporuku/korištenje proizvoda/usluge, a po potrebi i druge podatke.

Svi Kuponi za kupovinu određenog proizvoda ili usluge koje za Partnera izdaje eKupon, koji su objavljeni na internet stranici www.ekupon.ba, ili bilo kojoj drugoj internet stranici povezanom sa eKupon.ba su promocijski Kuponi koji se nude korisnicima/kupcima ispod nazivne vrijednosti, i koji odgovaraju uslovima i pravilima korištenja eKupon.ba.

Promotivna prodaja se smatra uspješnom kada se skupi minimalan broj kupaca za određeni proizvod ili uslugu. Minimalan broj kupaca uvijek se navodi uz određenu ponudu.

Rezervacijom/narudžbom promotivne prodaje slažete se da će Vašom karticom/eKreditom biti naplaćena isključivo i samo ona promotivna prodaja koja se uspješno završi, tj. ukoliko je rezerviše minimalni broj kupaca određen za tu ponudu. Rezervacije/narudžbe promotivne ponude se zaprimaju jednokratno na cjelokupan iznos cijene.

Da biste kupili bilo koje proizvode ili usluge koje nudimo, potrebno je da otvorite Vaš korisnički nalog, tj. da se registrujete. Otvaranje korisničkog naloga je neophodno kako bi Vi imali jednostavan pristup ispisu Vaših Kupona i narudžbi, pregledu ranijih kupovina te kako bi lako uređivali svoje postavke.

Specifični dodatni uslovi i pravila korištenja Kupona kod trgovca kao Partnera:

  • Kupon se odnosi samo na proizvod koji prodaje trgovac Partner, ne može se odnositi na troškove poštarine ili manipulativne troškove
  • Samo se jedan Kupon smije koristiti po narudžbi, osim ako drugačije nije odredio sam Partner
  • Kreditiranje je u isključivoj nadležnosti Partnera
  • Ni eKupon ni Partner nisu odgovorni za izgubljeni ili ukradeni Kupon
  • Kupon se ne može kombinirati s drugim poklon-bonom / bonovima ili potvrdama trećih osoba / kuponima / promocijama, ne može se reproducirati niti prodavati, osim u slučaju ako je to izričito određeno u pojedinoj promotivnoj ponudi
  • Svaka upotreba Kupona koja nije u skladu s uslovima i pravilima korištenja rezultirati će prestankom važenja Kupona
  • Akcijska vrijednost kupona važi do datuma naznačenog na njemu.

Registracijom/otvaranjem korisničkog računa na internet stranici www.ekupon.ba smatra se da je korisnik ove Uvjete prodaje u cijelosti pročitao, razumio i prihvatio.

Sarajevo, 05. august 2011.